Anmälningsvillkor

 

Ångerrätt

I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har du som privatkonsument full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Köper du en tjänst (t.ex. föreläsning) gäller det från den dag du ingick avtalet, med andra ord när du mottager fakturan för tjänsten eller bokat din plats via hemsidan.

Ångerrätten anses också förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst (t.ex. utbildning).  Efter ångerfristen löpt ut återbetalas kursavgift enbart mod veterinärs eller läkarintyg. 

 

För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta kurser@zoogiganten.se innan ångerfristen på 14 dagar har gått ut.

Vid godkännande av ångerrätt återbetalas anmälningsavgiften

 

 

Strikt ansvar gäller

Hundägaren eller den som har hand om hunden har ”strikt ansvar” och är alltid skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till. Därför är det viktigt att inga hundar hälsar på varandra och alla hundar hålls kopplade. 

Det är även hundägarens ansvar att se till så att hunden är fullständigt vaccinerad, försäkrad och fri från smittsamma sjukdomar. 

 

Gör hundägaren eller hunden skada på lokalens fastighet eller inredning står hundägaren för ersättning.