OM HOLITIC HOUNDS TEAM

Holistic Hound är namnet på samarbetet mellan Djurvetologen och Hundhörnan Skåne. Holistisk (av grekiska holos, "hel", "odelad") hundträning är ett förhållningssätt som innebär att helheten är viktigare än en enskild del och att ingenting kan beskrivas utan sin kontext. Mer konkret innebär det att all den träning vi gör strävar efter både inre och yttre balans i hunden genom rätt kost, tillfredsställda behov,  god hälsa, självförtroende, positiv träninng med mera.

Emma Almqiust, Djurvetologen

Kandidatexamen i biologi med inriktning etologi (SLU), diplomerad hundinstruktör, balansbollsintruktör med diverse fortbildning inom varje område. Se mina utbildningar genom att KLICKA HÄR.

Bor i Lund tillsammans med en kooiker, två kaniner och en hamster. Har studerat djurs biologi (beteende, genetik, foder m.m.) i Uppsala under tre år på Sveriges Lantbruksuniversitet, läser nu strökurser på avancerad nivå i Lund. Håller kurser, föreläsningar, beteendeutredningar och privatkurser i ZooGigantens kurslokal. För utredningar kommer Emma oftast hem till er för att få se hunden i sin vardagliga miljö. Det bästa hon vet är att lära sig ännu mer och se samspelet utvecklas mellan människa och hund.

Amanda Sjöland, Hundhörnan Skåne

Diplomerad Hundmassör, Hundinstruktör och Balansbollsintruktör med diverse fort.utbildning inom varje område.

För att se alla utbildningar KLICKA HÄR

Lever i Burlöv med en flock på två hundar och en tvåbent sambo.

Det har även funnits ett antal hästar i familjen sedan år 2004.

Amanda håller i kurser, föreläsningar och privatlektioner i Zoogigantens kurslokal och erbjuder massage behandlingar.

En mottagning i anslutning till vår kurslokal är under planering, tills dess sker massagebehandlingar endast i hundens egna hem.

Det finns fortfarande möjlighet att boka hembesök när mottagningen är färdig, för hundar som behöver vara i sin trygga hemmiljö.

Godkänd, fullvärdig medlem

Level 1, 2017

2018